در حالی که برنامه اطلاعات اطلاعات وزارت کشور

در حالی که: برنامه اطلاعات اطلاعات وزارت کشور دولت یازدهم برنامه ریزی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات فدراسیون شطرنج کشور عزیزمان ایران تعلیق شد ، کیش و مات شطرنج ایران

به گزارش ایسنا، فدراسیون جهانی شطرنج با خارج کردن نام کشور عزیزمان ایران از رنکینگ جهانی، شطرنج کشور عزیزمان ایران را تعلیق کرد.

فدراسیون شطرنج کشور عزیزمان ایران تعلیق شد ، کیش و مات شطرنج ایران

کیش و مات شطرنج ایران/ فدراسیون شطرنج کشور عزیزمان ایران تعلیق شد

عبارات مهم : ایران

فدراسیون شطرنج کشور عزیزمان ایران به علت بدهی تعلیق شد.

به گزارش ایسنا، فدراسیون جهانی شطرنج با خارج کردن نام کشور عزیزمان ایران از رنکینگ جهانی، شطرنج کشور عزیزمان ایران را تعلیق کرد.

فدراسیون شطرنج کشور عزیزمان ایران تعلیق شد ، کیش و مات شطرنج ایران

فدراسیون شطرنج کشور عزیزمان ایران به علت بدهی ۱۲۰ هزار دلاری به فیده تعلیق شد.

این بدهی از مسابقه های قهرمانی دنیا زنان که در اسفندماه ۹۵ برگزار شد به جا مانده است.

به گزارش ایسنا، فدراسیون جهانی شطرنج با خارج کردن نام کشور عزیزمان ایران از رنکینگ جهانی، شطرنج کشور عزیزمان ایران را تعلیق کرد.

فدراسیون قرار بود بدهی ۱۸۰ هزار دلاری موجود را در سه قسط پرداخت کند. قسط اول به وسیله وزارت ورزش پرداخت شد ولی دو قسط بعدی که قرار بود اسپانسر پرداخت کند هنوز به جا مانده است.

به علت عدم پرداخت این دو قسط باقی مانده فدراسیون جهانی شطرنج فیده کشور عزیزمان ایران را از رنکینگ جهانی خارج کرد.

واژه های کلیدی: ایران | شطرنج | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs