در حالی که برنامه اطلاعات اطلاعات وزارت کشور

در حالی که: برنامه اطلاعات اطلاعات وزارت کشور دولت یازدهم برنامه ریزی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی 30 میلیون نفر فیلتر خبر رسان تلگرام را دور می‌زنند

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: تعداد 30 میلیون و 100 هزار نفر، طبق آماری که مرکز ملی اینترنت در تاریخ نوزدهم تیر ماه 1397 اعلام کرده هست، از طریق فیلترشکن‌های

30 میلیون نفر فیلتر خبر رسان تلگرام را دور می‌زنند

30 میلیون نفر فیلتر خبر رسان تلگرام را دور می زنند

عبارات مهم : تلگرام

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: تعداد 30 میلیون و 100 هزار نفر، طبق آماری که مرکز ملی اینترنت در تاریخ نوزدهم تیر ماه 1397 اعلام کرده هست، از طریق فیلترشکن های هاتگرام و خبر رسان تلگرام طلایی، فیلتر خبر رسان تلگرام را دور می زنند.

به گزارش ایرنا، عبدالصمد خرم آبادی روز شنبه در صفحه شخصی خود در خبر رسان سروش نوشته است: بر اساس این اعلام، اینترنت بدون فیلتر هاتگرام و خبر رسان تلگرام طلایی را وزارت ارتباطات تامین می کند.

مقام مسئول در دادستانی کل کشور تاکید کرده است: این در حالی است که فعالیت فیلترشکن های داخلی نظیر هاتگرام و خبر رسان تلگرام طلایی علی رغم اهداف و سیاست های تعیین شده است در مصوبه شورای عالی اینترنت هست. مصوبه مربوط به «سیاست ها و کارها ساماندهی خبر رسان های اجتماعی» حدود یک سال پیش (در خردادماه 1396) به تصویب شورای عالی اینترنت رسید و فراگیرشدن خبر رسان های داخلی و جلوگیری از دسترسی بیگانگان به داده های عظیم کشور صراحتا جزو اهداف و سیاست های مذکور در این مصوبه هستند.

30 میلیون نفر فیلتر خبر رسان تلگرام را دور می‌زنند

خرم آبادی توضیح داده است: از آنجا که فعالیت هاتگرام و خبر رسان تلگرام طلایی هم مانع از فراگیرشدن خبر رسان های داخلی و هم موجب دسترسی بیگانگان به داده های عظیم کشور خواهد شد، از این رو فعالیت این دو نرم افزار علی رغم مصوبه شورای عالی اینترنت هست. اینکه نهادهای ذیربط منتظر بمانند تا خبر رسان تلگرام و سایر خبر رسان های خارجی بستر ارتباطاتی مردم در اینترنت کشور را فراهم و شرکت های داخلی را به عمله خبر رسان تلگرام تبدیل کنند، نهایت تنبلی است.

معاون دادستان کل کشور گفته است: اجرای مصوبات شورای عالی اینترنت نیاز به عزم جدی دارد. نهاد های ذیربط باید تنبلی را کنار بگذارند و از هرگونه فعل یا ترک فعل که موجب استمرار حاکمیت دشمن بر اینترنت کشور می شود، خودداری کنند. باید ارتباط بین هاتگرام و خبر رسان تلگرام طلایی را با شبکه اجتماعی خبر رسان تلگرام قطع کرد و جهت فراگیرکردن خبر رسان های مستقل داخلی کمر همت را محکم بست.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: تعداد 30 میلیون و 100 هزار نفر، طبق آماری که مرکز ملی اینترنت در تاریخ نوزدهم تیر ماه 1397 اعلام کرده هست، از طریق فیلترشکن‌های

واژه های کلیدی: تلگرام | فعالیت | اینترنت | شبکه اجتماعی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs